Likvidera

March 25th, 2019

Sverige har idag väldigt tydliga lagar om arbetsskydd, det går inte att säga upp folk hur som helst. När det är dags att likvidera ab så kan det därför vara bra att ha koll på vad som gäller, hur Lagen om anställningsskydd (LAS) fungerar och om det finns kollektivavtal samt vad som sägs i dem. Det finns experthjälp att få och det kan vara bra att faktiskt kosta på sig då det kan bli mycket att tänka på, speciellt i de fall som det handlar om uppsägningar i samband med en avveckling av företaget. Finns det kollektivavtal så bör det vara reglerat i detta hur företaget och de anställda förhåller sig till varandra under och efter en upplösning av företaget, det bör vara ganska enkelt och klart vad som gäller. Men om det inte finns ett kollektivavtal så gäller det att hålla sig till vad lagen säger om det hela. Det finns reglerat hur varsel och uppsägningstid ska hanteras och i bästa fall så kan arbetsgivaren komma överens med de anställda om hur uppsägningen ska se ut under rådande lagar. Den här typen av avtal kan ingås frivilligt men avtalet mellan arbetsgivare och anställd måste vara utformat så inge oegentligheter kan leda till att det ogiltigförklaras senare, eller eventuella skadeståndskrav upprättas på företaget. Det är så viktigt att hela tiden se till att allt sköts helt och hållet efter de regler och lagar som gäller och det kan löna sig att kosta på sig hjälp från arbetsrättsjurister eller arbetsgivarorganisationer.

Categories: Annat | Comments Off on Likvidera

Inte ofta

July 12th, 2018

Det är inte ofta som EU frågar folket direkt om deras åsikt. Men nu finns det möjlighet att påverka. Här kan man faktiskt få ge sin syn på om man vill ha sommartid eller normaltid. Så o0m man vill slippa eländet att ställa om klockor kan man med fördel fylla i vilken tid man vill ha. Sommartid, där man tvingas att gå upp en timme innan det normala eller normaltiden som ofta kallas för vintertid, vilket ju är fel. Normaltid är den tid vi haft i drygt 100år så finns egentligen ingen större anledning att ändra på den, utan trevligt att bara köra samma tid året runt och slippa det här med att ställa om klockan.

Categories: Annat | Comments Off on Inte ofta