Skyla sig

February 9th, 2015

Orsakerna till varför människan började använda kläder kan man fundera lite på. Av uppenbara skäl behövs de av temperaturskäl på många ställen på jorden.  Men även där använder man kläder för att skyla sig eller av någon annan anledning.  En del moraliska värderingar finns nog i det hela. Misstänker att det är religionen som satt sina spår till viss del. För hur var det nu igen Adam och Eva jagades ut i lustgården då de ätit av kunskapens frukt. Som gav effekten att de kände blygsel för varandra då de var nakna. Nåja ursprunget kan man alltid fundera omkring. Sedan finns det förstås kläder som dessa kläder som på något sätt ligger mitt emellan. De skyller en del men inte mycket. På något sätt en kompromiss i klädväg kan man kanske säga.

Categories: Kläder | Comments Off on Skyla sig