Sälja

October 20th, 2019

För den som går i säljtankar just nu kan det vara värt att kanske tänka på att spendera lite för att tjäna desto mer. På en alltmer stabiliserad bostadsmarknad som lett till mer utrymme för köparna att hitta fler och mer attraktiva objekt än tidigare och det har blivit allt viktigare att tillhöra de mesta attraktiva för att få till ett så bra pris som möjligt samt korta tiden det tar för försäljning.

För den som bor i utomordentligt läge i ett hem av ypperligt skick är det kanske inte så intressant att försöka hävda sig ännu mer på marknaden men det är oftast inte fallet och de säljare som tror sig kunna höja värdet genom homestaging har ökat i antal med generellt bra resultat från sina insatser. Naturligtvis har detta inte gått professionella homestylingfirmor och mäklare förbi utan det finns nu en hel del utbud att välja från. Att anlita experter på det här sättet tycks ge goda resultat så det kan verkligen vara att tänka på och investera i för att få ut så mycket som möjligt när man avyttrar sin bostad.

Vill man kan man naturligtvis gå kurser och läsa de otal tips och knep som finns i inredningstidningar och på internet men i slutändan så finns det en anledning till varför de här tjänsterna finns och blir fler, de behövs, och de fungerar!

Categories: Annat | Comments Off on Sälja

Likvidera

March 25th, 2019

Sverige har idag väldigt tydliga lagar om arbetsskydd, det går inte att säga upp folk hur som helst. När det är dags att likvidera ab så kan det därför vara bra att ha koll på vad som gäller, hur Lagen om anställningsskydd (LAS) fungerar och om det finns kollektivavtal samt vad som sägs i dem. Det finns experthjälp att få och det kan vara bra att faktiskt kosta på sig då det kan bli mycket att tänka på, speciellt i de fall som det handlar om uppsägningar i samband med en avveckling av företaget. Finns det kollektivavtal så bör det vara reglerat i detta hur företaget och de anställda förhåller sig till varandra under och efter en upplösning av företaget, det bör vara ganska enkelt och klart vad som gäller. Men om det inte finns ett kollektivavtal så gäller det att hålla sig till vad lagen säger om det hela. Det finns reglerat hur varsel och uppsägningstid ska hanteras och i bästa fall så kan arbetsgivaren komma överens med de anställda om hur uppsägningen ska se ut under rådande lagar. Den här typen av avtal kan ingås frivilligt men avtalet mellan arbetsgivare och anställd måste vara utformat så inge oegentligheter kan leda till att det ogiltigförklaras senare, eller eventuella skadeståndskrav upprättas på företaget. Det är så viktigt att hela tiden se till att allt sköts helt och hållet efter de regler och lagar som gäller och det kan löna sig att kosta på sig hjälp från arbetsrättsjurister eller arbetsgivarorganisationer.

Categories: Annat | Comments Off on Likvidera