Likvidera

March 25th, 2019

Sverige har idag väldigt tydliga lagar om arbetsskydd, det går inte att säga upp folk hur som helst. När det är dags att likvidera ab så kan det därför vara bra att ha koll på vad som gäller, hur Lagen om anställningsskydd (LAS) fungerar och om det finns kollektivavtal samt vad som sägs i dem. Det finns experthjälp att få och det kan vara bra att faktiskt kosta på sig då det kan bli mycket att tänka på, speciellt i de fall som det handlar om uppsägningar i samband med en avveckling av företaget. Finns det kollektivavtal så bör det vara reglerat i detta hur företaget och de anställda förhåller sig till varandra under och efter en upplösning av företaget, det bör vara ganska enkelt och klart vad som gäller. Men om det inte finns ett kollektivavtal så gäller det att hålla sig till vad lagen säger om det hela. Det finns reglerat hur varsel och uppsägningstid ska hanteras och i bästa fall så kan arbetsgivaren komma överens med de anställda om hur uppsägningen ska se ut under rådande lagar. Den här typen av avtal kan ingås frivilligt men avtalet mellan arbetsgivare och anställd måste vara utformat så inge oegentligheter kan leda till att det ogiltigförklaras senare, eller eventuella skadeståndskrav upprättas på företaget. Det är så viktigt att hela tiden se till att allt sköts helt och hållet efter de regler och lagar som gäller och det kan löna sig att kosta på sig hjälp från arbetsrättsjurister eller arbetsgivarorganisationer.

Categories: Annat | Comments Off on Likvidera

Utomhus

January 20th, 2019

Utomhusmöbler är det inte riktigt säsong för en men det är på gång trots allt. Utan utemöbler skall tas ut i samband med att klockan vrids fram till sommartid, vilket i år är 31 mars. Så en del tid kvar till dess. Men kan trots det vara aktuellt att titta lite på hur skicket är de de möbler som man har. Behöver de repareras, oljas in, målas om eller så där. Kan vara tillfälle att göra det nu innan utevistelsen tar fart.

Categories: Klimat | Comments Off on Utomhus